Scherm

Scherm

Aanpak

Het bieden van alternatieven!

multidisciplinair renoveren

One stop shopping

Stiel Groep is een multidisciplinair bouwtechnisch bedrijf. U kunt met al uw vragen en opgaven bij ons terecht, van reparatie tot renovatie, van fundering tot dak. Omdat we alles in één hand hebben kunnen we scherp calculeren, zijn we flexibel en verloopt de communicatie soepel. We zijn continu bezig om ons multidisciplinaire karakter te versterken. Duurzaamheid en milieubesparende technieken zijn onze speerpunten.

Samenwerken

Wij geloven in een samenwerking als gelijkwaardige partners en continuïteit in de werkrelatie. Daarom steken wij veel tijd in overleg en afstemming en zorgen voor een goede inventarisatie van de voortgang.

Partnerschap

Één aanspreekpunt

U heeft één aanspreekpunt, weet bij wie u moet zijn. Het maakt niet uit waar het over gaat - een nieuw werk, tussentijds overleg, advies - één telefoontje is voldoende. De contactpersonen weten wat er speelt, kennen de projecten uit het verleden en werken vaak al jaren met de klant samen. Al onze contactpersonen kennen de praktijk.

Vakmanschap

We stimuleren onze medewerkers om zich bij te scholen en over de grenzen van hun vak heen te kijken. Aan hun sociale en communicatieve vaardigheden stellen we hoge eisen, ze moeten zich kunnen bewegen in een omgeving waar bewoners of gebruikers aanwezig zijn. We hechten bovendien aan een evenwichtige samenstelling van ons medewerkersbestand, aan een mooie mix van jong en oud, van ervaren "rotten" en aanstormend talent.

Eigen mensen

Stiel Groep werkt bij voorkeur met eigen mensen. Dat maakt het eenvoudiger om de kwaliteit te garanderen. En als we derden inschakelen, dan doen we een beroep op partijen waarmee we al lang samenwerken. We hebben een betrouwbaar netwerk opgebouwd van onderaannemers en zzp-ers die net als Stiel Groep staan voor hun werk.

Continue verbetering

Stiel Groep is ISO-9001, ISO-14001, VCA** en BRL 6000 gecertificeerd. Wij hebben onze processen duidelijk vastgelegd en laten deze regelmatig controleren, in zowel interne en externe audits. Maar ons kwaliteitsdenken gaat verder dan het toepassen van de procedures. Onze organisatie is er continu op gericht om zich te ontwikkelen en daardoor sterker te worden in het oplossen van de dagelijkse problematiek. Wij kunnen daarmee arbeidsrisico’s ook steeds verder reduceren en onze milieuprestaties zichtbaar verbeteren.

WKA GEGEVENS

icon wka

Klik hier

CERTIFICATEN

icon certificaat

Klik hier

VACATURES

icon vacatures

Klik hier

POLITIEKEURMERK

icon politiekeurmerk

Klik hier