Scherm

Scherm

UNETO-VNI gaat verder onder de naam Techniek Nederland

Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI: ‘Het begint bij techniek. Techniek maakt ons land schoner, veiliger en sterker. Onze sector is onmisbaar voor de energietransitie die we in het Klimaatakkoord hebben afgesproken. Maar óók voor het oplossen van andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit, langer zelfstandig thuis wonen, verstedelijking en toenemende complexiteit van onze infrastructuur. De maatschappelijke relevantie zal de komende jaren dus alleen maar groeien. Zo'n sector verdient een glasheldere naam met een herkenbare klank. Daarom heten we voortaan Techniek Nederland.'

Lees meer...

Stiel Groep nu ook Duurzaam Onderhoud Expert

Stiel Groep heeft het Duurzaam Onderhoud Expert (D.O.E.)-Certificaat van Repair Care gekregen. Dat betekent dat er binnen ons bedrijf een toereikend aantal medewerkers zijn opgeleid door Repair Care op niveau 3. Ook hebben wij via een audit aangetoond dat wij bij het onderhoud aan geveltimmerwerk duurzaam te werk gaan.

Lees meer...

Keurmerk Duurzaam Herstel voor bouw- en schilderwerk

Samen met partner Herstel Direct heeft Stiel Groep nu het keurmerk Duurzaam Herstel voor bouw- en schilderwerk. Duurzaam Herstel is een keurmerk van een coalitie van verzekeraars die, net als wij, duurzaamheid belangrijk vinden. Bedrijven kunnen dit label krijgen als zij herstelwerkzaamheden verrichten aan schades - meestal gedekt door een inboedel- of opstalverzekering - en als ze aantoonbaar voldoen aan de duurzaamheidscriteria die de coalitie heeft opgesteld.

Lees meer...

Duurzameaanbieder.nl

Vanaf nu kunt u Stiel Groep vinden in het register van Duurzame aanbieders. Dat register bestaat sinds afgelopen najaar en is bedoeld om woningeigenaren en VVE’s te helpen die op zoek zijn naar een gespecialiseerd onderhouds-, bouw-, of installatiebedrijf dat hen goed kan adviseren hoe zij hun woningen in één keer of stapsgewijs energieneutraal kunnen maken. Dat is een uitkomst, want tot nu toe was het voor veel eigenaren erg zoeken naar deskundige bedrijven. Duurzameaanbieder.nl is een initiatief van Onderhoud.nl, Bouwend Nederland en Uneto-VNI.

Lees meer...

Veilig en comfortabel zelfstandig blijven wonen

Stiel Groep helpt woningen zo aan te passen dat ook mindervalide en oudere bewoners veilig en comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen. We zijn nu ook erkend bedrijf Langer zelfstandig thuis wonen én Thuiscomfort-specialist. Zo kunnen we laten zien dat we daarvoor de juiste deskundigheid en vaardigheden in huis hebben.

Lees meer...

Uw opdracht is in vertrouwde handen

Stiel Groep gaat dit jaar voor het ISO 14001-certificaat en heeft voor 2017 het VGO-keur (certificaat vastgoedonderhoud) op de planning gezet. "Als je niet zo thuis bent in certificering, kun je denken: het zal allemaal wel", vertelt directeur Niels Bronkhorst.

Lees meer...

WKA GEGEVENS

icon wka

Klik hier

CERTIFICATEN

icon certificaat

Klik hier

VACATURES

icon vacatures

Klik hier

POLITIEKEURMERK

icon politiekeurmerk

Klik hier