Scherm

Scherm

Totaalonderhoud

20% besparen op uw onderhoudskosten

Het uit handen geven van het onderhoud van gebouwen wordt door de vastgoedeigenaren steeds meer als een voordeel gezien. En terecht. Door gebruik te maken van meerjaren onderhoudsplanningen kunnen besparingen tot maar liefst 20% op het onderhoudsbudget worden gerealiseerd. Stiel Groep stelt zich graag op als adviseur en partner van de vastgoedeigenaar. Wij zijn voor u het aanspreekpunt van alle uit te voeren werkzaamheden. Samen met u brengen wij de wensen en problemen in kaart en komen wij tot het juiste scenario en een heldere prijsvorming.

Voor strategisch onderhoud

Een goed strategisch beleid voor het vastgoed vraagt om een goed onderbouwde planning en begrijpelijk overzicht van de uitgaven. Of het nu gaat om

  • schilderwerk,
  • dakbedekking,
  • CV- of airco-installaties,
  • of een combinatie van de verschillende onderdelen, 

wij pakken het project als één geheel aan. Resultaat: kostenefficiënt, effectief en vooral één aanspreekpunt.

indirecte kosten opdrachtgever 

Resultaatgericht Samenwerken is het wegnemen van risico's

Het grote verschil met traditioneel aanbesteden is het streven naar continuïteit in de werkrelatie en het wegnemen van risico's. Op basis van het door u gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) stellen wij scenario's op. Samen bepalen we de aanpak en het budget. Uw voordeel is helder. U kunt exact inschatten wat de komende jaren de kosten zijn voor het beheer en onderhoud van uw bezit, wij garanderen de kwaliteit gedurende een lange periode. Onaangename financiële verrassingen zijn er niet meer bij. Nog een voordeel is, dat door de continuïteit in de werkrelatie, wij meer mogelijkheden hebben om vernieuwende, duurzame technieken toe te passen.

ISO-9001, VCA**, BRL 6000, FSC® & PKVW-gecertificeerd

Stiel Groep is ISO-9001, VCA** en BRL 6000 gecertificeerd. Ook zijn wij FSC®- en PKVW-gecertificeerd. Wij hebben onze processen duidelijk vastgelegd en laten deze regelmatig controleren, in zowel interne en externe audits. Maar ons kwaliteitsdenken gaat verder dan het toepassen van de procedures. Onze organisatie is er continu op gericht om zich te verbeteren en daardoor sterker te worden in het oplossen van de dagelijkse problematiek.

Bouwen aan de relatie met u

Stiel Groep is een open en toegankelijke organisatie en wij weten waar onze verantwoordelijkheden liggen. Samen met u kijken wij wat het meest effectief en kosten efficiënt is en wat op lange termijn het meest verantwoord is voor uw object. Wij zijn voor u dan ook een ideale partner voor het project.

WKA GEGEVENS

icon wka

Klik hier

CERTIFICATEN

icon certificaat

Klik hier

VACATURES

icon vacatures

Klik hier

POLITIEKEURMERK

icon politiekeurmerk

Klik hier